Leden 2019 Navazující workshopy k prohloubení praxe

Kontinuální workshopy jsou vhodné pro:

Iyengar jóga jako metoda výuky jógy má své celosvětové centrum v Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (dále RIMYI) v jihoindické Puně, kde v současnosti bydlí a učí děti i vnoučata BKS Iyengara, především Geeta a Prashant a Abhijata. RIMYI od roku 2017 (více info zde) začalo klást důraz na formu mentoringu jako systematického přístupu k rozvoji vzdělávání studentů, budoucích učitelů a již certifikovaných učitelů Iyengar jógy.

Mentoring zohledňuje přání Gurudžího BKS Iyengara spočívající v tom, aby každý učitel byl především nadšeným a zvídavým studentem. Dbá na to, aby každý student pravidelně praktikoval pod vedením zkušeného certifikovaného učitele Iyengar jógy, tzv. mentora.

Iyengar Yoga Institut Praha nabízí od roku 2019 mentoring pod vedením 2 instruktorek:
  1. Helena Kubrychtová Bártová (Intermediate Senior II. Iyengar Yoga Teacher)
  2. Olga Zvontcova (Intermediate Senior II. Iyengar Yoga Teacher)
V rámci navazujících 10 intenzivních víkendových workshopů (leden - prosinec 2019) budete rozvíjet vlastní ásanovou praxi, dotknete se práce s dechem, v 10 přednáškách se navíc seznámíte se základy jógové filosofie (5x) a anatomie (5x).

Obecný program víkendového workshopu (sobota-neděle)
10:00 - 13:00 cvičení 
14:30 - 16:30 cvičení
17:00 - 18:15přednáška

Přednášky probíhají pouze v sobotu. Střídá se jeden víkend anatomie, jeden víkend filosofie. Učitelé:
Anatomie - Kateřina Nováková Matoušková (fyzioterapeutka, Introductory Iyengar Yoga Teacher)
Filosofie - Veronika Tomko (
Introductory Iyengar Yoga Teacher)
 

Nároky na účastníky

Účast v programu nezadává žádný automatický nárok na certifikát.

Workshopy se uskuteční pokud se zúčastní minimálně 15 zájemců. Účast je nutná na každém víkendu. V případě zájmu nám pošlete email, kde se dozvíte bližší informace na info@yogajoga.cz. Přihlášení do 30.9.2018.

Aby se student stal certifikovaným lektorem Iyengar jógy musí složit separátní zkoušku, která není součástí programu. Zkoušející komise bude složená z nezávislých učitelů, kteří ke studentovi nejsou v žádném vztahu. Přihlášení se ke zkoušce je podmíněno následujícím: