1.10. - 17.12.2017 Pokračující kurz „Chanting Yoga suter & Meditace“ s Helenou


Pokračující kurz, do kterého se však mohou přihlásit i začátečníci. Navážeme, kde jsme skončili a postupně budeme přidávat nové sutry i mantry.


Pokud jste do kurzu nechodili, nevadí! Postupem času se chytnete. Zpívání suter i manter má efekt především, když se opakují. Každou lekci se tedy vracíme k tomu, co jsme zvládli v těch předcházejících.


Tzv. Chanting (v češtině neexistuje trefný překlad nejblíže tomu je slovo zpěv) působí na člověka na mentální, emocionální i fyzické úrovni. Dílo Yoga sutry je souhrnem 196 krátkých větiček, které svým hutným významem člověku nedogmaticky nabízí způsob, jak porozumět životu a dosáhnout štěstí, klidu a svobody. Jejich shromáždění do uceleného díla se přisuzuje mudrci Patanjalimu, kterému na začátku většiny lekcí Iyengar jógy vyjadřujeme respekt.


Nejdříve se sutry / mantry naučíme zpívat, aniž bychom jim rozuměli. Jde o to, že mají určitý rytmus, který sám o sobě napomáhá jejich pochopení. Poté přejdeme k tzv. Sutra artha aneb vysvětlení slovo po slovu. Součástí kurzu bude i krátké spočinutí v meditaci a vstřebání provedené praxe.


Nevěřte, přijďte zažít na vlastní kůži. O tom je učení jógy :-)

Kdy & Kde
Každou neděli v 17:30 – 20:30 od 1.10. - 17.12.2017 | ve velkém sále Iyengar Yoga Institutu Praha


Cena
9 lekcí

do 31.8.2017 ......   1.800 Kč
od 1.9.2017 ........   2.060 Kč

Kurz nebude 15.10., 22.10, 26.11.


Lektorka
Helena Kubrychtová Bártová

Rezervace a informace v Iyengar Yoga Institutu Praha. Platba je možná v hotovosti či bankovním převodem (7165012001 / 5500). Platba za kurz je nevratná. Náhrada není možná. Změny vyhrazeny.