Yama (Jámy) & Niyama (Nijámy)

Iyengar jóga staví na díle Jóga sútry od Paťanjdžaliho. Paťanjdžali nám nabízí osm kroků k zlepšení duševní i emocionální pohody a k vedení naplňujícího života. Ásany jsou až krokem číslo 3. Předchází jim praktické rady pro každodenní život, pro vše, co děláme včetně naší ásanové praxe. A co, že tedy jsou ty základní kroky? V sánskrtu (indický duchovní jazyk alá latina) jsou označeny jako Yama (česky Jámy) a Niyama (Nijámy).

Yamas jsou vodítkem, jak se chovat (nejen) vůči společnosti. Patří mezi ně: Ahimsa (ne-násilí), Satya (pravdivost), Asteya (nekradení), Brachmacharya (řádné hospodaření s vlastní energií), Aparigraha (nelpění).  

Niyamas představují doporučení pro osobní rozvoj. Skládají se z: Saucha (čistota), Santosa (spokojenost), Tapas (sebedisciplína), Svadhyaya (studium sebe sama), Isvara pranidhana (odevzdat se něčemu vyššímu).