TTC 2016-2019

Teacher training program = Vzdělávací kurz "Instruktor jógy" se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT

Termíny 2017 - pro první ročník kurzu, který začal 1.10.2016

3.6. – 4.6. Teachers training Prague  2 dny (Barbara) - oba dny anatomie Katka

5.7. – 9.7. Teachers training Prague  5 dnů (5.-6.7. Helena & 7.-9.7. Barbara)

9.9. – 10.9. Teachers training Prague  2 dny (Helena) - 1. a 3. ročník spojeni - oba dny anatomie Katka

30.9. – 1.10. Teachers training Prague  2 dny (Barbara)

2.12. – 3.12. Teachers training Prague 2 dny (Helena) - 2.12. nebo 3.12. anatomie – test s Katkou

změny termínů vyhrazeny

 

Termíny 2018

13.1. – 14.1. Teacher training Praha II. 2 dny – Barbara 

24.2. – 25.2. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena  

24.3. – 25.3. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena 

14.4. – 15.4. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara 

19.5. – 20.5. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara 

2.6. – 3.6. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

5.7. – 8.7. Teacher training Praha II. 4 dny - Barbara

23.8.-26.8. Teacher training Praha II. 4 dny - Helena

8.9. – 9.9. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara

6.10.-7.10. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

1.12.-2.12. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

15.12.-16.12. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara 

Změny vyhrazeny

 

Lektoři

 

Cena kurzu & platba

1650,00 € za 1 rok studia (možné platit i v CZK dle aktuálního kurzu). Platba pouze v hotovosti na recepci studia Yogajoga. 

Studijní materiály nejsou zahrnuty v nákladech.  Cena závěrečné zkoušky je 157,00 €. 

Kandidát bude předběžně zapsán do kurzu po vyplnění a podepsání přihlášky. Závazná přihláška je platná po uhrazení celé částky v hotovosti.  Po objednání kurzu, již zrušení není možné. Přerušení nebo předčasné zastavené studia z jakéhokoli důvodu, neuděluje organizátorovi povinnost k navrácení částky. V případě přerušení studia ze zdravotních důvodů bude vyžadováno potvrzení od lékaře. 

V případě dotazů se prosím obraťte na Lucii Převrátilovou, +420 777 237 982, lucka@yogajoga.cz.