Invokace Patanjaliho

Poslechněte si melodie invokace zazpívanou Helenou Kubrychtovou Bártovou, nejzkušenější lektorkou Iyengar Yoga Institutu Praha, zde.

SANSKRIT ČESKÝ PŘEKLAD
OM OM

Yogena cittasya padena vacam

malam  sarirasya ca vaidyakena

yopakarottam  pravaram muninam

patanjalim  pranajaliranato'smi

 

abahu purusakaram 

sankha cakrasi dharinam

sahasra sirasam  svetam

pranamami patanjalim.

Pokloňme se před šlechetným mudrcem

Patanjalim, který nám předal jógou pro

klid mysli, gramatiku pro jasnost a čistotu řeči

a medicínu pro dokonalé zdraví.

 

Pokloňme se Patanjalimu, inkarnaci Adisesy,

jehož horní trup má lidskou podobu,

jehož ruce svírají mušli a disk,

a jehož korunu tvoří tisícihlavá kobra.

Více informací o Patanjalim naleznete zde.