Systém vzdělávání učitelů

Vzdělávání učitelů v Iyengar józe postupuje dle následujícího systému:

 

Proces výcviku

Po absolvování úvodního TTC se učitel může dále vzdělávat ve vyšších přípravných kurzech (Intermediate Junior). Mezi jednotlivými zkouškami Introductory - Intermediate musí být minimálně 18 měsíců pauza, aby si student dostatečně "zažil", co se naučil v základní úrovni.

 

Sylabus a zkoušky

Každá úroveň má svůj vlastní sylabus pro praxi a učení. Každá zkouška se skládá ze tří částí:

1) Teoretický test: otázky týkající se ásán, pranayama, anatomie, fyziologie a jógy

2) Demonstrace ásán a pranayama

3) Demonstrace schopností učit

 

Pro získání každé certifikace není určující „čas“ ani „počet let“ praxe, ale „kvalita“ praxe.