TTC 2015-2018

Teacher training program / Vzdělávací kurz pro učitele

Tříleté studium B.K.S. Iyengar jógy 

 

Termíny 2017 - pro třetí ročník kurzu, který začal 1.1.2015 

3.6. – 4.6. Teachers training Prague  2 dny (Barbara) - spojený 1. a 3. ročník - 3.6. anatomie s Marcelou

13.7. – 14.7. Teachers training Prague  2 dny (Helena) - oba dny anatomie s Marcelou

15.7. – 16.7. Teachers training Prague  2 dny (Hiske) - oba dny anatomie s Marcelou

31.8. – 3.9. Teachers training Prague 4 dny (Helena) - 31.8. a 1.9. filosofie

9.9. – 10.9. Teachers training Prague  2 dny (Helena) – 1. a 3. ročník spojení + 9.9. filozofie

14.10. – 15.10. Teachers training Prague  2 dny (Hiske) - 14.10. filosofie

18.11. – 19.11. Teachers training Prague 2 dny (Helena) - 18.10. filosofie

9.12. – 10.12. Teachers training Prague 2 dny (Hiske) - 9.12. filosofie

leden/únor 2018 víkend s Hiske (náhrada za 30.9.-1.10.)
 

Změny termínů vyhrazeny. 

 

Lektoři

 

Cena kurzu & platba

1650,00 € za 1 rok studia (možné platit i v CZK dle aktuálního kurzu). Platba pouze v hotovosti na recepci studia Yogajoga. 

Studijní materiály nejsou zahrnuty v nákladech.  Cena závěrečné zkoušky je 157,00 €. 

Kandidát bude předběžně zapsán do kurzu po vyplnění a podepsání přihlášky. Závazná přihláška je platná po uhrazení celé částky v hotovosti.  Po objednání kurzu, již zrušení není možné. Přerušení nebo předčasné zastavené studia z jakéhokoli důvodu, neuděluje organizátorovi povinnost k navrácení částky. V případě přerušení studia ze zdravotních důvodů bude vyžadováno potvrzení od lékaře. 

V případě dotazů se prosím obraťte na Lucii Převrátilovou, +420 777 237 982, lucka@yogajoga.cz.