Kurz pro učitele 2019-2021

Teacher training course (TTC) = Vzdělávací kurz "Instruktor jógy" se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT

Iyengar Yoga Institut Praha chystá otevřít třetí 3-letý výukový program pro budoucí lektory Iyengar jógy v Praze (více se o tomto stylu dozvíte zde). Výuku asánové praxe povede především zkušená lektorka z ČR Helena Kubrychtová - Bártové ve spolupráci nejspíše s Hiske van der Meulen. Chystaný začátek dalšího kurzu je leden 2019. Kurz bude probíhat v případě dosažení min. počtu 15 studentů. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek student obdrží celosvětově uznávaný certifikát.

                    1.     ZAMĚŘENÍ KURZU

Tento učitelský kurz je zaměřený pouze na jógu v systému B.K.S. Iyengara a snaží se zachytit a studovat podstatu tohoto systému. Kurz se skládá z výuky samotných asán, anatomie, filosofie a z výuky praktického umění učit.

a)      Asánová a pránajáma praxe

Náplní kurzu je znalost cca 80 ásan a některých typů pránájáma (viz Light on yoga od B.K.S. Iyengar), které musí mít student osvojené a dobře zvládnuté.

Základem je studentova vlastní asánová praxe, která by měla zajistit dostatečnou psychickou i fyzickou úroveň pro absolvování kurzu. I v průběhu kurzu musí student pravidelně navštěvovat lekce vedené certifikovaným lektorem Iyengar jógy a to nejméně 2x týdně (bude vyžadováno potvrzení). Stejně důležitá je i vlastní domácí praxe, kdy si student uvědomuje své silné i slabé stránky v rámci jednotlivých asán. Pouze skrz vlastní hledání „ideální asány“ se pak může student stát dobrým učitelem. 

Hlavním cílem vedených víkendových workshopů, v rámci kurzu, bude pochopení a prohloubení techniky jednotlivých asán. Protože ve chvíli, kdy je dosaženo perfektního provedení a nastavení pozice, mizí zbytečné fyzické napětí a je dosaženo rovnováhy. Právě tehdy se lepší fyzická kondice a tělo má více energie. Během cvičení Iyengar jógy dochází k splynutí fyzické a duševní stránky. Díky aktivnímu přístupu ke cvičení se tělo stává silnější a zdravější. 

b)      Anatomie a teorie správného nastavení pozice 

Velmi praktický a aktivní přístup k výuce anatomie studentovi pomůže pochopit funkce pohybového aparátu a tím i porozumět správné technice jednotlivých ásán. Pomůckou a oporou je podrobně zpracovaný a přehledný manuál anatomie vymezující rozsah výuky a požadavků, které jsou náplní kurzu. Kromě teoretické části se studium dotkne anatomického rozboru a porozumění funkce svalů v jednotlivých ásánách. Na konci každého ročníku bude závěrečný test, který musí být splněn s dostatečným počtem bodů. 

c)      Filosofie  

Během filozofických přednášek se studenti seznámí s obecným vývojem jógy. Hlavní pozornost bude věnována Yoga Sutras od Patanjaliho dle výkladu B.K.S. Iyengara. Tento základ není jednoduché pochopit bez nahlédnutí do "indického myšlení", a proto budou některé přednášky zaměřeny na toto téma. Každý rok uzavírá samostatná domácí práce na předem vybrané téma, která opět musí být splněna s dostatečným počtem bodů, aby bylo možné přistoupit k závěrečné zkoušce. 

d)     Umění učit

Umění učit musí vycházet z vlastní praxe a pozorování zkušenějších kolegů. Studenti budou motivováni k asistencím v hodinách certifikovaných lektorů Iyengar jógy. Tímto způsobem student začne „vnímat“ nejen umění učit, ale získá i představu o fyzických korekcích. Od druhého ročníku by studenti měli začít s vlastní „učitelskou“ praxí např. se skupinou známých či ve studiu pod vedením certifikovaného lektora Iyengar jógy.

Na tomto základě dojde k propojení a pochopení jednotlivých vztahů, na základě kterých je možné začít předávat informace ostatním. V reálných situacích musí být student schopen najít 1000+1 řešení. Tímto způsobem student začne tvořit vlastní přístup k formulování daného tématu. Studenti budou v tomto procesu vedeni, učeni a opravování hlavními lektory. Mnoho zkušeností studenti získají i vzájemným korigováním. 

e)      Závěrečné zkoušky

Každého studenta kurzu čeká 1 závěrečná zkouška:

                       - Vlastní asánová praxe dle zaslaného sylabu (cca 60 pozic)

                       - Učitelský výstup 45min (učení 3 pozic 3 studenty

                       + samostatné učení Salamba Sarvangasany, Halasany, Salamba Sirsasany a Sirsasany v závěsech) 

                       - Písemný test ze znalostí a poznatků získaných v průběhu studia ve vztahu k vlastní praxi a zkušenostem

Po úspěšném absolvování obou zkoušek student získá mezinárodně uznávaný učitelský certifikát "Introductory" umožňující výuku Iyengar jógy po celém světě.

               2.      ORGANIZACE

a)      Vstupní požadavky na kandidáta 

Kandidát musí být dostatečně motivovaný a musí mít jistou zkušenost s Iyengar jógou. Protože v Čechách se Iyengar jóga teprve rozvíjí, není možné po kandidátech vyžadovat několikaletou praxi, proto zájem kandidáta může být posouzen učiteli individuálně na základě vstupního interview. Teacher training je postaven na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi, která vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto budou učitelé posuzovat kandidáty s nejlepším svědomím, ale vyhrazují si právo na odmítnutí kandidátů a to bez uvedení důvodů. Jakékoli dotazy k tomuto tématu můžete směřovat na Helenu KB (+420 777 237 985, helena@yogajoga.cz).  

b)     Program 

Začátek nového kurzu se plánuje na leden 2019. Kurz je organizován ve 14 víkendech (28 dní) v jednom studijním roce. 

Obecný program studijního víkendu 

10.00 - 13.00 pránajáma a ásánová praxe

13.00 - 14.30 přestávka

14.30 - 16.30 pránajáma a ásánová praxe 

16.45 - 18.45 teorie (filosofie/anatomie)
 

c) Jazyk

Vzhledem k možné účasti zahraničních studentů a lektorů bude výuka probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny v případě potřeby. 

d) Lektoři

e) Cena kurzu & platba

1650,00 € za 1 rok studia (možné platit i v CZK dle aktuálního kurzu). Při platbě na 3 splátky cena 1815 EUR. Platba do 1.9.2016. Platba pouze v hotovosti na recepci Iyengar Yoga Institutu Praha. 

Studijní materiály nejsou zahrnuty v nákladech.  Cena závěrečné zkoušky je cca 157,00 €.  Pro složení závěrečné zkoušky musí být student členem České asociace Iyengar jógy (více informací zde).

Kandidát bude předběžně zapsán do kurzu po vyplnění a podepsání přihlášky. Závazná přihláška je platná po uhrazení celé částky v hotovosti.  Po objednání kurzu, již zrušení není možné. Přerušení nebo předčasné zastavené studia z jakéhokoli důvodu, neuděluje organizátorovi povinnost k navrácení částky. V případě přerušení studia ze zdravotních důvodů bude vyžadováno potvrzení od lékaře. 

Stáhněte si přihlášku do kurzu zde a zašlete ji do 31. srpna 2018 na adresu lucka@yogajoga.cz.

             3.      CERTIFIKÁT A ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Pokud student úspěšně složí závěrečné zkoušky, získá mezinárodně uznávaný certifikát Iyengar Yoga Teacher Level Introductory podepsaný Geetou Iyengar a také osvědčení vydané Českou asociací Iyengar jógy, které nového instruktora jógy opravňuje k vydání živnostenského listu.