TTC 2016-2019

Teacher training program = Vzdělávací kurz "Instruktor jógy" se specializací na Iyengar jógu akreditovaný u MŠMT

Termíny 2018 - pro druhý ročník kurzu, který začal 1.10.2016

13.1. – 14.1. Teacher training Praha II. 2 dny – Barbara

24.3. – 25.3. Teacher training Praha II. 2 dny - Olga

14.4. – 15.4. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara 

5.5. – 6.5. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

19.5. – 20.5. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara

5.7. – 8.7. Teacher training Praha II. 4 dny - Barbara

23.8. – 26.8. Teacher training Praha II. 4 dny - Helena

8.9. – 9.9. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara

6.10.-7.10. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

3.11. – 4.11. Teacher Training Praha II. 2 dny - Helena

1.12.-2.12. Teacher training Praha II. 2 dny - Helena

15.12 - 16.12. Teacher training Praha II. 2 dny - Barbara

Změny vyhrazeny

 

Lektoři

 

Cena kurzu & platba

1650,00 € za 1 rok studia (možné platit i v CZK dle aktuálního kurzu). Platba pouze v hotovosti na recepci studia Yogajoga. 

Studijní materiály nejsou zahrnuty v nákladech.  Cena závěrečné zkoušky je 157,00 €. 

Kandidát bude předběžně zapsán do kurzu po vyplnění a podepsání přihlášky. Závazná přihláška je platná po uhrazení celé částky v hotovosti.  Po objednání kurzu, již zrušení není možné. Přerušení nebo předčasné zastavené studia z jakéhokoli důvodu, neuděluje organizátorovi povinnost k navrácení částky. V případě přerušení studia ze zdravotních důvodů bude vyžadováno potvrzení od lékaře. 

V případě dotazů se prosím obraťte na Lucii Převrátilovou, +420 777 237 982, lucka@yogajoga.cz.